จตุพร

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่า พรสี่ คือจตุรพิธพร

อ่านว่า จะ-ตุ-พอน

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่า พรสี่ คือจตุรพิธพร

อ่านว่า จะ-ตุ-พอน

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร ›

แปลว่า พรสี่ คือจตุรพิธพร

อ่านว่า จะ-ตุ-พอน

1