จตุทิพย์

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่า เทพทั้งสี่

อ่านว่า จะ-ตุ-ทิบ

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่า เทพทั้งสี่

อ่านว่า จะ-ตุ-ทิบ

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร ›

แปลว่า เทพทั้งสี่

อ่านว่า จะ-ตุ-ทิบ

1