ชื่อมงคล

กมลาวศี

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวัน ›

แปลว่าหญิงงามผู้สำรวมตน

อ่านว่ากะ-มะ-ลา-วะ-สี

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่าหญิงงามผู้สำรวมตน

อ่านว่ากะ-มะ-ลา-วะ-สี

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี ›

แปลว่าหญิงงามผู้สำรวมตน

อ่านว่ากะ-มะ-ลา-วะ-สี

1