ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล "กมลวร"

- มีทั้งหมด 5 คำ/สำนวน ดังนี้

ชื่อมงคล ที่คล้ายกับ "กมลวร"   ได้แก่

ชื่อมงคลแปลว่า
พรรวินท์ประเสริฐเหมือนดอกบัว
กชมนมีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว