ชื่อมงคล

กมลยุพา

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี ›

แปลว่าหญิงสาวผู้มีความงาม

อ่านว่ากะ-มน-ยุ-พา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่าหญิงสาวผู้มีความงาม

อ่านว่ากะ-มน-ยุ-พา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวัน ›

แปลว่าหญิงสาวผู้มีความงาม

อ่านว่ากะ-มน-ยุ-พา

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่าหญิงสาวผู้มีความงาม

อ่านว่ากะ-มน-ยุ-พา

1