ชื่อมงคล

กนกวลัย

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่ากำไลทอง

อ่านว่ากะ-หนก-วะ -ไล

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวัน ›

แปลว่ากำไลทอง

อ่านว่ากะ-หนก-วะ -ไล

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ ›

แปลว่ากำไลทอง

อ่านว่ากะ-หนก-วะ -ไล

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่ากำไลทอง

อ่านว่ากะ-หนก-วะ -ไล

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน ›

แปลว่ากำไลทอง

อ่านว่ากะ-หนก-วะ -ไล

1