ชื่อมงคล

กนกกาญจน์

ชื่อมงคล

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ ›

แปลว่าทองคำล้ำค่า

อ่านว่ากะ-หนก-กาน

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางคืน ›

แปลว่าทองคำล้ำค่า

อ่านว่ากะ-หนก-กาน

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ ›

แปลว่าทองคำล้ำค่า

อ่านว่ากะ-หนก-กาน

1

ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ ›

แปลว่าทองคำล้ำค่า

อ่านว่ากะ-หนก-กาน

1