ค้นหาชื่อมงคล

ทั้งหมด
ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์

ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์

ชื่อมงคล - หน้า 1/37 มีดังรายการต่อไปนี้

กชนันท์

แปลว่า ยินดีในดอกบัว ดอกบัวน่ารัก

กชนิภา

แปลว่า เสมือนดอกบัว บริสุทธิ์เหมือนดอกบัว

กชนุช

แปลว่า หญิงสาวดุจดอกบัว

กชมน

แปลว่า มีใจประเสริฐเหมือนดอกบัว

กณิกา

แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง

กณิศา

แปลว่า รวงข้าว

กนก

แปลว่า ทองคำ

กนกกาญจน์

แปลว่า ทองคำล้ำค่า

กนกนาถ

แปลว่า มีทองเป็นที่พึ่ง

กนกนิภา

แปลว่า เหมือนทอง

กนกนุช

แปลว่า หญิงผู้มีค่าดั่งทองคำ

กนกพิชญ์

แปลว่า ปราชญ์ผู้มีค่าประดุจทอง

กนธิชา

แปลว่า เกิดใกล้ทะเล

กนิษฐา

แปลว่า น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย

กฤตมุข

แปลว่า นักปราชญ์

กฤตินี

แปลว่า ผู้ที่ทำสำเร็จแล้ว

กฤษณา

แปลว่า ไม้หอม

กษมา

แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กสิณา

แปลว่า อุบายให้เกิดสมาธิ

กัญจนา

แปลว่า ทองคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ชื่อมงคล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ