ค้นหาชื่อมงคล

ทั้งหมด
ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวัน

ชื่อมงคล - หน้า 1/91 มีดังรายการต่อไปนี้

กณิกา

แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง

กณิศา

แปลว่า รวงข้าว

กนก

แปลว่า ทองคำ

กนกทิพย์

แปลว่า ทองคำที่ดีวิเศษ

กนกนาถ

แปลว่า มีทองเป็นที่พึ่ง

กนกนิภา

แปลว่า เหมือนทอง

กนกพร

แปลว่า ทองประเสริฐ

กนกพรรณ

แปลว่า ผู้มีผิดพรรณดุจทองคำ

กนกรดา

แปลว่า ยินดีในทอง

กนกรัตน์

แปลว่า ทองคำที่ล้ำค่า

กนกลดา

แปลว่า เถาทอง

กนกลักษณ์

แปลว่า ลักษณะดุจทอง

กนกวดี

แปลว่า หญิงสาวผู้สดใสดุจทองคำ

กนกวรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณดุจทองคำ

กนกวลัย

แปลว่า กำไลทอง

กนกศรี

แปลว่า งามดั่งทอง

กนกอร

แปลว่า ผู้หญิงที่ดี

กนต์รพี

แปลว่า พระอาทิตย์ที่น่ารัก พระอาทิตย์งาม

กนิษฐา

แปลว่า น้องสาวคนเล็ก นิ้วก้อย

กมนียา

แปลว่า งาม เป็นที่พึงพอใจ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ชื่อมงคล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ