ค้นหาชื่อมงคล

ทั้งหมด
ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคล - หน้า 1/52 มีดังรายการต่อไปนี้

กชกร

แปลว่า กระพุ่มไหว้ ทำอัญชลี

กชพร

แปลว่า ดอกบัวประเสริฐ ประเสริฐดุจดอกบัว

กชพรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว

กชวรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณเหมือนดอกบัว

กชอร

แปลว่า หญิงงามดุจดอกบัว

กณิกา

แปลว่า เล็ก ชื่อสมุนไพรชนิดหนึ่ง คนที่สอง

กณิศา

แปลว่า รวงข้าว

กมลพร

แปลว่า ใจประเสริฐ

กมลพรรณ

แปลว่า ผิวพรรณดุจดอกบัว

กมลพัชร

แปลว่า ใจเพชร

กมลพิชญ์

แปลว่า ใจนักปราชญ์

กมลยุพา

แปลว่า หญิงสาวผู้มีความงาม

กมลรส

แปลว่า น้ำใจ

กมลลักษณ์

แปลว่า มีลัษณะงดงามดุจดอกบัว

กมลวรรณ

แปลว่า มีผิวพรรณดุจดอกบัว

กมลศรี

แปลว่า ผู้มีความสวยงามดุจดอกบัว

กมลา

แปลว่า นางงาม ชื่อฉันทลักษณ์

กมลาวศี

แปลว่า หญิงงามผู้สำรวมตน

กรกมล

แปลว่า มือบัว คือมือที่อูมอิ่มน่ารัก

กรณิกา

แปลว่า ช่อฟ้า

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ชื่อมงคล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ