ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้ชายที่เกิดวันศุกร์

ชื่อมงคล - หน้า 2/33 มีดังรายการต่อไปนี้

กฤติมา

แปลว่า นักปราชญ์

กฤติมุข

แปลว่า นักปราชญ์

กฤติเดช

แปลว่า ผู้มีอำนาจและมีความสร้างสรรค์

กฤตเมธ

แปลว่า สร้างปัญญา มีปัญญา

กฤศ

แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษฎา

แปลว่า กระทำแล้ว

กฤษฎาญ

แปลว่า ที่ทำแล้ว

กฤษฎิ์

แปลว่า ฉลาด

กฤษฎ์

แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณะ

แปลว่า พระกฤษณะ

กฤษณ์

แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กฤษดา

แปลว่า อภินิหาร

กฤษาณภัค

แปลว่า ชาวนาผู้มีความเจริญ

กฤษิก

แปลว่า ชาวนา

กษม

แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษาปณ์

แปลว่า เงินตรา

กสานติ์

แปลว่า ความสงบ

กสิณ

แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ

กสิน

แปลว่า ทั้งหมด

กอบกาญจน์

แปลว่า ทอง 1 กอบ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ชื่อมงคล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ