ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคล - หน้า 3/37 มีดังรายการต่อไปนี้

กษาปณ์

แปลว่า เงินตรา

กสิณ

แปลว่า ทั้งหมด อุปกรณ์สำหรับเพ่งเพื่อให้เกิดสมาธิ

กอบกุล

แปลว่า ตระกูลที่สามีคคีกัน

กัมพล

แปลว่า ผ้าทอด้วยขนสัตว์

กัมลาส

แปลว่า พระพรหม

กาจพล

แปลว่า มีพลังกล้าแข็ง

กาณฑ์

แปลว่า ลูกศร ลำต้นของต้นไม้ ตอนหนึ่งของหนังสือ

การัณยภาส

แปลว่า ความรุ่งเรืองแห่งการงาน

การุณ

แปลว่า ความกรุณา

กำจร

แปลว่า ฟุ้งไป

กำชัย

แปลว่า ผู้มีชัยชนะอยู่ในตัวเอง

กำพร

แปลว่า มีความเป็นเลิศ

กำแหง

แปลว่า กล้าแข็ง

กิจจา

แปลว่า เรื่องราว

กุณช์

แปลว่า งาช้าง บรรณศาลา

กุลิสร์

แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในตระกูล

กุศล

แปลว่า สิ่งที่ที่ชอบ

กุศลพร

แปลว่า ชอบแต่สิ่งอันประเสริฐ

กุสุมภ์

แปลว่า ดอกคำ

ก่อ

แปลว่า ทำให้เกิด/มี/เป็นรูปขึ้น

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ชื่อมงคล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ