ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดี

ชื่อมงคล - หน้า 2/37 มีดังรายการต่อไปนี้

กริช

แปลว่า หลักแหลม

กฤชพล

แปลว่า กำลังของมีดสองคม

กฤศ

แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษกร

แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

กฤษฎา

แปลว่า กระทำแล้ว

กฤษฎาญ

แปลว่า ที่ทำแล้ว

กฤษฎิ์

แปลว่า ฉลาด

กฤษฎ์

แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณพล

แปลว่า กำลังของพระกฤษณะ

กฤษณะ

แปลว่า พระกฤษณะ

กฤษณ์

แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กฤษาณภัค

แปลว่า ชาวนาผู้มีความเจริญ

กฤษิก

แปลว่า ชาวนา

กฤษิกร

แปลว่า เกษตรกร

กฤาณากร

แปลว่า กระทำด้วยไม้เนื้อหอมมีสีดำ

กลวัชร

แปลว่า ดุจดังเพชร

กลศ

แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

กวิเชษฐ์

แปลว่า กวีผู้เป็นใหญ่

กษม

แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษมล

แปลว่า ทำลายมนทิล

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ชื่อมงคล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ