ค้นหาชื่อมงคล

ชื่อมงคล หมวด ชื่อผู้ชายที่เกิดวันจันทร์

ชื่อมงคล - หน้า 2/28 มีดังรายการต่อไปนี้

กฤตพจน์

แปลว่า ผู้ทำตามถ้อยคำ ผู้เชื่อฟัง

กฤตพรต

แปลว่า ผู้ประพฤติพรต

กฤตยชญ์

แปลว่า นักปราชญ์ผู้คงแก่เรียน

กฤตย์

แปลว่า ควรกระทำ หน้าที่การงาน

กฤตลักษณ์

แปลว่า ประเสริฐ

กฤตัชญ์

แปลว่า ผู้รู้คุณคนอื่น มีความกตัญญู

กฤศ

แปลว่า เล็ก บาง น้อย

กฤษกร

แปลว่า สร้างเกียรติยศให้กับตัวเอง

กฤษฎ์

แปลว่า ข้าวกล้า

กฤษณพล

แปลว่า กำลังของพระกฤษณะ

กฤษณ์

แปลว่า พระกฤษณะ ดำ

กลวัชร

แปลว่า ดุจดังเพชร

กลศ

แปลว่า ภาชนะใส่น้ำเทพมนตร์ของพราหมณ์

กษม

แปลว่า อดทน อดโทษ แผ่นดิน

กษมล

แปลว่า ทำลายมนทิล

กอบชนม์

แปลว่า อายุยืน

กัญจน์

แปลว่า ทอง

กัณฐพันธ์

แปลว่า เชือกผูกรอบคอช้าง

กันตพงศ์

แปลว่า มีเผ่าพันธุ์เป็นที่รัก

กันตพล

แปลว่า มีพลังน่าชอบใจ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

ชื่อมงคล หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ