ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ไม่รู้จักบุญคุณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ไม่รู้จักบุญคุณ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
รู้จักบุญคุณคำไวพจน์ กตัญญู
เนรคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
นิรคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
อกตัญญูคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่รู้อุปการคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่รู้คุณคนคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่สำนึกบุญคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
ทรพีคำไวพจน์ อกตัญญู
อกตเวทีคำไวพจน์ อกตัญญู