ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ไตรทิพย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ไตรทิพย์

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ไตรทิพย์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สุราลัยคำไวพจน์ สวรรค์
เทวาวาสคำไวพจน์ สวรรค์
สรวงคำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทศาลัยคำไวพจน์ สวรรค์
สุริยโลกคำไวพจน์ สวรรค์
เทวาลัยคำไวพจน์ สวรรค์
สุขาวดีคำไวพจน์ สวรรค์
สุคติคำไวพจน์ สวรรค์
ศิวโลกคำไวพจน์ สวรรค์