ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ได้แก่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ได้แก่

    หมวดหมู่ มี

คำศัพท์ หมวด "มี" เหมือนกับ "ได้แก่"   ได้แก่