ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "โอษฐ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โอษฐ์

    หมวดหมู่ ปาก

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "โอษฐ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โอษฐ-ปาก
โอษฐปาก
โอฐปาก

คำศัพท์ หมวด "ปาก" เหมือนกับ "โอษฐ์"   ได้แก่