ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "โอษฐ"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/2

    โอษฐ

    หมวดหมู่ ปาก

  • 2/2

    โอษฐ-

    หมวดหมู่ ปาก

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "โอษฐ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โอษฐ์ปาก
โอฐปาก

คำศัพท์ หมวด "ปาก" เหมือนกับ "โอษฐ"   ได้แก่