ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "โกรธเกรี้ยว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    โกรธเกรี้ยว

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "โกรธเกรี้ยว"   ได้แก่