ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เสี้ยนหนาม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เสี้ยนหนาม"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เสี้ยนหนามแผ่นดินศัตรู
ปัจนึกศัตรู
อริศัตรู
ข้าศึกศัตรู
เวรีศัตรู
วิปักษ์ศัตรู
คนโกงศัตรู
ริปูศัตรู
ริปุศัตรู