ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เสาวภาคย์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เสาวภาคย์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บวรคำไวพจน์ งาม
อะเคื้อคำไวพจน์ งาม
ไฉไลคำไวพจน์ งาม
ตระการคำไวพจน์ งาม
อันแถ้งคำไวพจน์ งาม
รุจิเรขคำไวพจน์ งาม
พะงาคำไวพจน์ งาม
วิศิษฏ์คำไวพจน์ งาม
วิจิตรตระการตาคำไวพจน์ งาม
ดูดีคำไวพจน์ สวยงาม