ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เสด็จพระราชดำเนิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสด็จพระราชดำเนิน

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คำกริยาแสดงการเคลื่อนไหว

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เสด็จพระราชดำเนิน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก
โอฬารคำไวพจน์ มาก
หลายคำไวพจน์ มาก
แครครั่งคำไวพจน์ มาก
อักโขคำไวพจน์ มาก
หนาตาคำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไป" เหมือนกับ "เสด็จพระราชดำเนิน"   ได้แก่