ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เสด็จพระราชดำเนิน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสด็จพระราชดำเนิน

    หมวดหมู่ ไป

คำศัพท์ หมวด "ไป" เหมือนกับ "เสด็จพระราชดำเนิน"   ได้แก่