ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เวท"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/2

    เวท

    หมวดหมู่ คติ

  • 2/2

    เวท-

    หมวดหมู่ คติ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เวท"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บุรุษธรรมคติ
อุปบัติคติ
สุภาษิตคติ
บทเรียนคติ
ลัทธิคติ
คดีคติ
ความเป็นไปคติ
อนัญคติคติ