ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เวจมรรค"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เวจมรรค

    หมวดหมู่ ทวาร

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เวจมรรค"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ทวาร-ทวาร
ตูดทวาร
หัวไส้ทวาร
ดากทวาร
อุจจารมรรคทวาร
หูรูดทวาร
ไตรทวารทวาร
ส้วงทวาร
วัจมรรคทวาร