ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เลือดขึ้นหน้า"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เลือดขึ้นหน้า

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เลือดขึ้นหน้า"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เลือดคำไวพจน์ หมวดเลือด
โกรธกริยา
โกรธจัดโกรธ
โกรธเกรี้ยวโกรธ
เลือดนกสีแดง
เลือดหมูสีแดง
เกรี้ยวโกรธโกรธ
ขุ่นเคืองใจอย่างแรงโกรธ
เฉียวฉุนโกรธ