คำในภาษาไทย

เลอโฉม

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

ประเภทของคำ คำวิเศษณ์

ความหมาย ลักษณะที่เห็นแล้วชวนให้ชื่นชมหรือพึงใจ

หมวดหมู่ คำไวพจน์ งาม

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย เลอโฉม หมายถึง:

  1. ว. มีรูปงามยิ่ง.

ภาพประกอบ

  • เลอโฉม

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"