ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ราชธานีคำไวพจน์ เมืองหลวง
เมืองศูนย์กลางคำไวพจน์ เมืองหลวง
หัวเมืองคำไวพจน์ เมืองหลวง
ธานินคำไวพจน์ เมือง
ธานินทร์คำไวพจน์ เมือง
กรุงคำไวพจน์ เมือง
ธานีคำไวพจน์ เมือง
ปุระคำไวพจน์ เมือง
สถานิยคำไวพจน์ เมือง

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เมืองหลวง" เหมือนกับ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"   ได้แก่