ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
หัวเมืองคำไวพจน์ เมืองหลวง
เมืองศูนย์กลางคำไวพจน์ เมืองหลวง
ราชธานีคำไวพจน์ เมืองหลวง
ปุระคำไวพจน์ เมือง
สถานิยคำไวพจน์ เมือง
ธานินทร์คำไวพจน์ เมือง
กรุงคำไวพจน์ เมือง
ธานีคำไวพจน์ เมือง
ธานินคำไวพจน์ เมือง

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เมืองหลวง" เหมือนกับ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"   ได้แก่