ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
หัวเมืองคำไวพจน์ เมืองหลวง
เมืองศูนย์กลางคำไวพจน์ เมืองหลวง
สถานิยคำไวพจน์ เมือง
ปุระคำไวพจน์ เมือง
บุรีคำไวพจน์ เมือง
พาราคำไวพจน์ เมือง
นคราคำไวพจน์ เมือง
นครคำไวพจน์ เมือง

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เมืองหลวง" เหมือนกับ "เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาล"   ได้แก่