ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เผด็จการ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เผด็จการ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อิทธิฤทธิ์อำนาจ
นั่งแท่นอำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
สิทธิอำนาจ
วิเศษอำนาจ
อาชญาอำนาจ
ฤทธิ์อำนาจ
ยิ่งใหญ่อำนาจ
สิทธิ์ขาดอำนาจ