ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เนตร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เนตร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ตาคำไวพจน์ ดวงตา
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ยาตราคำไวพจน์ ไป
สัญจรคำไวพจน์ ไป
จรคำไวพจน์ ไป
เต้าคำไวพจน์ ไป
วัจนะคำไวพจน์ คำพูด
วาจาคำไวพจน์ คำพูด
พากย์คำไวพจน์ คำพูด

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ดวงตา" เหมือนกับ "เนตร"   ได้แก่