ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เทียรฆชาติ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เทียรฆชาติ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นาคาคำไวพจน์ งู
อหิคำไวพจน์ งู
อุรคคำไวพจน์ งู
เงี้ยวคำไวพจน์ งู
นาคราชคำไวพจน์ งู
อสรพิษคำไวพจน์ งู
ภุชงค์คำไวพจน์ งู
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ งู" เหมือนกับ "เทียรฆชาติ"   ได้แก่