ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เดินไป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เดินไป"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เดินเคลื่อนที่
เคลื่อนไปเคลื่อนที่
ผเดินเดิน
เดินเหินเดิน
ตุปัดตุเป๋เดิน
จรลีเดิน
บริกรมเดิน
เตร่เดิน
ระร่ายเดิน

คำศัพท์ หมวด "เคลื่อนที่" เหมือนกับ "เดินไป"   ได้แก่