ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เดินไป"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เดินไป"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เดินคำไวพจน์ เคลื่อนที่
เคลื่อนไปคำไวพจน์ เคลื่อนที่
ผเดินคำไวพจน์ เดิน
เดินเหินคำไวพจน์ เดิน
ตุปัดตุเป๋คำไวพจน์ เดิน
จรลีคำไวพจน์ เดิน
บริกรมคำไวพจน์ เดิน
เตร่คำไวพจน์ เดิน
ระร่ายคำไวพจน์ เดิน

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เคลื่อนที่" เหมือนกับ "เดินไป"   ได้แก่