ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เดช"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เดช

    กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

    หมวดหมู่ คำไวพจน์ ไฟ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เดช"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ปราพกคำไวพจน์ ไฟ
เพลิงคำไวพจน์ ไฟ
อัคนีคำไวพจน์ ไฟ
อัคคีคำไวพจน์ ไฟ
กูณฑ์คำไวพจน์ ไฟ
เอาเรื่องคำไวพจน์ มาก
พหูคำไวพจน์ มาก
จัดคำไวพจน์ มาก
มหันต์คำไวพจน์ มาก

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไฟ" เหมือนกับ "เดช"   ได้แก่