ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เฉียวฉุน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เฉียวฉุน

    หมวดหมู่ โกรธ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เฉียวฉุน"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
โกรธกริยา
โกรธจัดโกรธ
โกรธเกรี้ยวโกรธ
เกรี้ยวโกรธโกรธ
ขุ่นเคืองใจอย่างแรงโกรธ
ลมเสียโกรธ
โทสะโกรธ
ดาลโทสะโกรธ
รุษฏ์โกรธ