ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "เงี้ยว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "เงี้ยว"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
นาคาคำไวพจน์ งู
อหิคำไวพจน์ งู
อุรคคำไวพจน์ งู
นาคราชคำไวพจน์ งู
อสรพิษคำไวพจน์ งู
เทียรฆชาติคำไวพจน์ งู
ภุชงค์คำไวพจน์ งู
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ งู" เหมือนกับ "เงี้ยว"   ได้แก่