ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "อุจจารมรรค"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อุจจารมรรค

    หมวดหมู่ ทวาร

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "อุจจารมรรค"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ทวาร-ทวาร
ตูดทวาร
หัวไส้ทวาร
ดากทวาร
หูรูดทวาร
ส้วงทวาร
ไตรทวารทวาร
วัจมรรคทวาร
เวจมรรคทวาร

คำศัพท์ หมวด "ทวาร" เหมือนกับ "อุจจารมรรค"   ได้แก่