ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "อาชญา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "อาชญา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อิทธิฤทธิ์อำนาจ
นั่งแท่นอำนาจ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
สิทธิอำนาจ
วิเศษอำนาจ
ฤทธิ์อำนาจ
เผด็จการอำนาจ
ยิ่งใหญ่อำนาจ
สิทธิ์ขาดอำนาจ