ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "หัวเมือง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "หัวเมือง"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เมืองเป็นที่ตั้งรัฐบาลคำไวพจน์ เมืองหลวง
ราชธานีคำไวพจน์ เมืองหลวง
เมืองศูนย์กลางคำไวพจน์ เมืองหลวง
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่
แว่นแคว้นคำไวพจน์ ที่
สัญจรคำไวพจน์ ไป

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ เมืองหลวง" เหมือนกับ "หัวเมือง"   ได้แก่