ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "หมายตา"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    หมายตา

    หมวดหมู่ มอง

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "หมายตา"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
มองมอง
มุ่งดูมอง
เมียงมองมอง
มองเมียงมอง
ทอดสายตามอง
ส่ายตามอง
บงมอง
ส่งสายตามอง
ดูมอง