ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ส้วง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ส้วง"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ทวาร-ทวาร
ตูดทวาร
หัวไส้ทวาร
ดากทวาร
อุจจารมรรคทวาร
หูรูดทวาร
ไตรทวารทวาร
วัจมรรคทวาร
เวจมรรคทวาร