ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สุภาษิต"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สุภาษิต

    หมวดหมู่ คติ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สุภาษิต"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บุรุษธรรมคติ
อุปบัติคติ
เวท-คติ
บทเรียนคติ
ลัทธิคติ
คดีคติ
ความเป็นไปคติ
อนัญคติคติ
วิธีคติ