ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
อิทธิฤทธิ์คำไวพจน์ อำนาจ
นั่งแท่นคำไวพจน์ อำนาจ
สิทธิคำไวพจน์ อำนาจ
วิเศษคำไวพจน์ อำนาจ
อาชญาคำไวพจน์ อำนาจ
รัฐประหารคำไวพจน์ อำนาจ
เผด็จการคำไวพจน์ อำนาจ
ฤทธิ์คำไวพจน์ อำนาจ
ยิ่งใหญ่คำไวพจน์ อำนาจ