ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สิ่งศักดิ์สิทธิ์

    หมวดหมู่ อำนาจ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สิ่งศักดิ์สิทธิ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
อิทธิฤทธิ์อำนาจ
นั่งแท่นอำนาจ
สิทธิอำนาจ
วิเศษอำนาจ
อาชญาอำนาจ
สิทธิ์ขาดอำนาจ
สิทธิ์อำนาจ
อาญาอำนาจ