ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สำนึกบุญคุณ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สำนึกบุญคุณ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
ไม่สำนึกบุญคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
ไม่สำนึกถึงบุญคุณคำไวพจน์ อกตัญญู
รู้คุณคนคำไวพจน์ กตัญญู
รู้จักบุญคุณคำไวพจน์ กตัญญู
กตัญญูคำไวพจน์ กตัญญู
กตัญญุตาคำไวพจน์ กตัญญู
รู้คุณคำไวพจน์ กตัญญู
กตเวทีคำไวพจน์ กตัญญู
กตัญญูกตเวทีคำไวพจน์ กตัญญู

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ กตัญญู" เหมือนกับ "สำนึกบุญคุณ"   ได้แก่