ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สัมภัตตะ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สัมภัตตะ"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
เพื่อนบุคคล
มิตรแท้เพื่อน
มิตรภาพเพื่อน
สัมภัตเพื่อน
เพื่อนยากเพื่อน
สขาเพื่อน
สหายเพื่อน
คู่เพื่อน