ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สัญจร"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สัญจร"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
คำไวพจน์ เรียนรู้คำไวพจน์ การศึกษา
ถิ่นคำไวพจน์ ที่
บ่อเกิดคำไวพจน์ ที่
แว่นแคว้นคำไวพจน์ ที่
ยืนอยู่คำไวพจน์ อยู่
ตั้งอยู่คำไวพจน์ อยู่
ที่คำไวพจน์ ที่
แห่งคำไวพจน์ ที่

คำศัพท์ หมวด "คำไวพจน์ ไป" เหมือนกับ "สัญจร"   ได้แก่