ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สรวง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สรวง"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สุราลัยคำไวพจน์ สวรรค์
เทวาวาสคำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทิพย์คำไวพจน์ สวรรค์
ไตรทศาลัยคำไวพจน์ สวรรค์
สุริยโลกคำไวพจน์ สวรรค์
เทวาลัยคำไวพจน์ สวรรค์
สุขาวดีคำไวพจน์ สวรรค์
สุคติคำไวพจน์ สวรรค์
ศิวโลกคำไวพจน์ สวรรค์