ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สมุฏฐาน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สมุฏฐาน

    หมวดหมู่ จิต

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สมุฏฐาน"   ได้แก่