ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "สมาธิ"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สมาธิ

    หมวดหมู่ จิต

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "สมาธิ"   ได้แก่