ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "ศักดิ์สิทธิ์"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ศักดิ์สิทธิ์

    หมวดหมู่ อำนาจ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "ศักดิ์สิทธิ์"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจ
ฤทธิ์อำนาจ
เผด็จการอำนาจ
รัฐประหารอำนาจ
อิทธิฤทธิ์อำนาจ
นั่งแท่นอำนาจ
สิทธิอำนาจ
วิเศษอำนาจ
อาชญาอำนาจ