ค้นหาคำไวพจน์

คำศัพท์ "วิธี"

- มีทั้งหมด 2 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/2

    วิธี

    หมวดหมู่ คติ

  • 2/2

    วิธี

    หมวดหมู่ คติ

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "วิธี"   ได้แก่

คำศัพท์หมวดหมู่
บุรุษธรรมคติ
อุปบัติคติ
สุภาษิตคติ
เวท-คติ
ความเป็นไปคติ
อนัญคติคติ
เวทคติ
บทเรียนคติ